Informacje

To jest strona Naukowego Studenckiego Koła Młodych Mikrobiologów przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceytydznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy studentów na temat technik i metod wykorzystywanych we współczesnej mikrobiologii. Zdobywanie nowych informacji, dotyczących aktualnej wiedzy w zakresie mikrobiologii farmaceutycznej i przemysłowej. Nabywanie zdolności miękkich, tj. zarządzanie projektami, prezentowanie wyników badań naukowych w formie ustnej oraz pisemnej. Do zadań członków Koła będzie należeć również działalność popularyzująca naukę

w trakcie Dni Otwartych, czy pikników naukowych i innych podobnych imprez.

W planach naukowych SKN jest uruchomienie następujących projektów:

  • Ocena obecności patogenów ludzkich w importowanych warzywach i owocach
    oraz ich wpływ na florę fizjologiczną człowieka.
  • Porównawcza ocena czystości mikrobiologicznej mleka UHT, pasteryzowanego
    i nieprzetwarzanego.
  • Badanie właściwości przeciwbakteryjnych izolatów środowiskowych (np. Pseudomonas aeruginosa, szczep produkujący pyorubinę) przeciwko patogenom człowieka.
  • Wpływ lantibiotyków produkowanych przez mikroorganizmy tworzące konsorcjum kefiru wodnego na wzrost patogenów odpowiedzialnych za poważne infekcje układu pokarmowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *