Terapia osoczem: alternatywa dla antybiotyków?

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi zimne osocze może być bezpieczną i skuteczną alternatywą dla antybiotyków w leczeniu wieloopornych infekcji bakteryjnych.

Grupa rosyjskich i niemieckich badaczy dowiodła, iż 10-minutowa terapia przy użyciu osocza o niskiej temperaturze jest zdolna nie tylko zabić lekooporne bakterie wywołujące infekcje ran u szczurów, ale również przyspiesza ich gojenie. Wyniki badań sugerują, że chłodne osocze może być obiecującą metodą leczenia przewlekłych infekcji bakteryjnych ran, podczas gdy wszystkie inne sposoby leczenia zawodzą.

Zabicie bakterii za pomocą osocza: Hemolityczne bakterie Staphylococcus aureus posiane na podłożu agar z krwią. Lewa strona: leczenie osoczem, prawa strona: nieleczone – próba kontrolna.

Zabicie bakterii za pomocą osocza: Hemolityczne bakterie Staphylococcus aureus posiane na
podłożu agar z krwią. Lewa strona: leczenie osoczem, prawa strona: nieleczone – próba kontrolna.

Zespół naukowców z Instytutu Epidemiologii i Mikrobiologii Gamaleya w Moskwie przetestował osocze o niskiej temperaturze przeciwko takim gatunkom bakterii jak: Pseudomonas aeruginosa oraz Staphylococcus aureus. Gatunki te odpowiedzialne są za wywoływanie chronicznych infekcji ran, jednocześnie są oporne na działanie antybiotyków, ponieważ mogą koegzystować w warstwach ochronnych zwanych biofilmami. Naukowcy dowiedli, że osocze już po 5 minutach jest zdolne zabić nawet 99% bakterii rosnących w biofilmach w warunkach laboratoryjnych. Natomiast zabicie ok. 90% bakterii zakażających rany na skórze szczurów wymaga jedynie 10 minut!

Osocze jest określane jako czwarty stan skupienia po ciałach stałych, płynach i gazach. Powstaje, gdy wysoka energia procesu pozbawia atomy ich elektronów do produkcji zjonizowanego gazu. Liczba technicznych i medycznych zastosowań osocza rośnie, gorące osocze zostało już wykorzystane do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych.

Dr Svetlana Ermolaeva, która prowadzi badania wyjaśniła, że rozwój informacji na temat zimnego osocza o temperaturze 35-40°C sprawia, iż technologia ta staje się bardzo atrakcyjnym sposobem na leczenie infekcji. „Zimne osocze jest zdolne zabijać bakterie poprzez niszczenie zewnętrznych struktur oraz bakteryjnego DNA, nie wywołując przy tym szkodliwego działania na tkanki ludzkie. Co najważniejsze, dowiedliśmy, że osocze jest w stanie zabić bakterie rosnące w biofilmach ran, mimo że grubsze warstwy wykazują pewną oporność na leczenie.”

Technologia leczenia osoczem może stanowić lepszą alternatywę dla antybiotyków, jak twierdzi Dr Ermolaeva. „Nasza praca ukazuje, iż osocze jest skutecznym sposobem walki przeciwko patogenom opornym na leczenie wieloma antybiotykami – już nie na płytkach Petriego, lecz rzeczywiście w zakażonych ranach” – stwierdziła Ermolaeva. „Kolejnymi olbrzymimi zaletami terapii osoczem jest fakt, iż nie jest swoiste, co oznacza, że działa silniej względem bakterii rozwijających oporność. Metoda ta jest bezbolesna i nie stanowi ryzyka skażenia chemicznego środowiska.”

Opracowała: Adrianna Skwira

ciekawostki
One comment on “Terapia osoczem: alternatywa dla antybiotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *